Privacy

PHYLUM B.V, gevestigd aan Robijnstraat 4, 1812 RB ALKMAAR, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1. Contactgegevens:


www.phylum.nl Robijnstraat 4, 1812 RB ALKMAAR 072 747 01 01


2. Persoonsgegevens die wij verwerken


PHYLUM B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


3. Bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@phylum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


4. Met welk doel op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


PHYLUM B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Geautomatiseerde besluitvorming PHYLUM B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s –f –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PHYLUM B.V.)tussen zit. PHYLUM B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of- systemen: Microsoft totaal pakket (word, exel etc.). Dit pakket wordt gebruikt voor verwerking gegevens, facturering, schriftelijke communicatie etc. in het belang van betrokkene. Ook het e-mailprogramma wordt vanuit Outlook gebruikt.


5. Persoonsgegevens


a. Delen van persoonsgegevens met derden


PHYLUM B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PHYLUM B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PHYLUM B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden indien dit nodig is Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


b. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


PHYLUM B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartfone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Uw kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


c. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen in uw persoonlijke instellingen van uw account, indien daar de mogelijkheid voor wordt geboden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@phylum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort 0, paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PHYLUM B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. PHYLUM B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


d. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


PHYLUM B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@phylum.nl


e. Onderstaand persoonsgegevens kunnen door PHYLUM B.V. in bezit zijn of gebruik gemaakt worden van/door • bedrijfsnaam

 • kamer van koophandel nummer

 • voor- en achternaam

 • geslacht

 • adresgegevens

 • telefoonnummer(s)

 • e-mailadres(sen)

 • IP-adres

 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch e.d.

 • locatiegegevens

 • gegevens over uw activiteiten op onze website

 • lijst met contactgegevens van de klant bijvoorbeeld via een app.

 • internetbrowser en apparaat type

 • bankrekeningnummer

 • het afhandelen van uw betaling

 • verzenden van onze nieuwsbrief of nieuwsbulletin

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • u te kunnen bereiken met social media, bijvoorbeeld whatss-app

 • u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • om goederen en diensten bij u af te leveren

 • PHYLUM B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 • PHYLUM B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

 • PHYLUM B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


 


PHYLUM B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens voor worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen na een periode dat uw gegevens voor PHYLUM B.V. geen relevantie meer kennen.