Adviseurs

Marc van Zuydam

Directeur/eigenaar
E-mail: m.vanzuydam@phylum.nl
Telefoon: 0620502361
Bedrijf: Phylum

Phylum is het Ondernemersportaal Hout en Bouw en is mede opgericht door Marc van Zuydam. Marc is gediplomeerd aannemer en heeft meer dan 25 jaar ondernemerservaring in bouw, projectontwikkeling, vastgoed, architectuur en de timmerindustrie.


Marc startte zijn carrière in 1984 als uitvoerder in het aannemersbedrijf van zijn familie. Dit bedrijf groeide in de loop der tijd uit van lokale aannemer met 10 personeelsleden naar een regionaal ontwikkelende bouwer met 170 medewerkers.
Marc heeft diverse (combinatie)functies bekleed, zoals werkvoorbereider, calculator, inkoper en projectleider. Daarnaast was Marc ook landelijk bestuurder in het jongerencontact van de NVOB, de rechtsvoorganger van Bouwend Nederland. Hij was bovendien afdelingsbestuurder.


Naast praktijkkennis, heeft Marc ook zijn theoretische kennis bijgespijkerd. Hij heeft diverse opleidingen op het gebied van management doorlopen. Ook heeft Marc de studie communicatie psychologie afgerond en het Q Masters programma gevolgd (persoonsgebonden leerprogramma).


Vanuit deze studies is Marc vanaf 2005 enkele jaren actief geweest als zelfstandig organisatieadviseur. Hij heeft medewerkers van kleine en middelgrote bedrijven en zelfs de top van Nederlandse bouwondernemingen mogen adviseren, trainen en coachen.


Tussen maart 2009 en oktober 2012 werkte Marc als secretaris algemene zaken bij de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). Daar was Marc verantwoordelijk voor individuele dienstverlening (personeelssaneringen, vraagbaak
voor CAO-zaken), Arbo & Milieu (Arbocatalogus), bestuurder SH&M (MBO onderwijs) en Jong Management.


Voor Marc staat de mens centraal. Marc wil weten wat hun drijfveren zijn en wat hen motiveert. Waarom doet men de dingen zoals ze die doen? Ook wil Marc weten wat men meer wil en kan doen in hun werk.

Bas Meijer

Adviseur timmerindustrie / Kenniscentrum
E-mail: b.meijer@phylum.nl
Telefoon: 0646171498
Bedrijf: Differsence

Een succesvolle productieorganisatie focust zich op drie hoofdzaken; de juiste doelgroep, de juiste inzet van de medewerkers en een efficiënte inrichting van de processen. Deze drie zaken worden gevormd rond de missie én visie van de organisatie.


 


Bas Meijer is een gediplomeerd timmerfabrikant en heeft ruim twintig jaar ervaring in de timmerindustrie. Na het succesvol afronden van de opleidingen HBO Technische Bedrijfskunde en QRM Alpha Management, heeft hij zich ten doel gesteld om de timmerindustrie te ondersteunen bij het inrichten van de drie eerder genoemde hoofdzaken.


De kracht bij het aanscherpen van de processen zit in de kennis en ervaring van de eigen medewerkers én het verkorten van de doorlooptijd. Door zijn kennis van CRM en QRM vervult Bas een sturende en begeleidende rol in deze processen. Door zijn ruime ervaring als manager in de timmerindustrie weet Bas exact wat er leeft in deze tak van sport en is hij bekend met veel voorkomende problemen in deze branche.


Aanpak:
- focus op de juiste doelgroep, het juiste doen voor de juiste klanten
- juiste inzet van de medewerkers; er zit meer in de medewerkers dan er wordt aangenomen
- verkorten van de doorlooptijd, snel leveren is snel factureren
- vereenvoudigen van processen, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan


Ondersteuning bij:
- KOMO-certificering / IKB;
- Duurzaamheidscertificeringen FSC®, PEFC en STIP 
- Calculatie en werkvoorbereiding
- Inrichten van bedrijfssoftware


Ervaring en expertise in:
- Autocad
- HBO Technische Bedrijfskunde
- LEAN Manufacturing
- QRM Management

Ingen Molenaar

Adviseur en begeleider bij organisatievraagstukken
E-mail: i.molenaar@phylum.nl
Telefoon: 0653848972
Bedrijf: KernVisie

Veranderingsprocessen dienen te worden gestuurd door management, maar de mensen in de organisatie moeten het zelf willen en doen. Welke motivatie is er bij medewerkers om te veranderen, welke blokkades liggen er.Gericht op een snel veranderende omgeving liggen er vaak ook vraagstukken over een nieuwe betekenis, rolopvatting van medewerkers e.d. Teamontwikkeling is een proces dat structureel aandacht vraagt. Naast drijfveren spelen in (cultuur) veranderingsprocessen het logisch (be)redeneren een belangrijke rol, maar ook verwerpingen van zaken waar je last van hebt in een organisatie om doelen te bereiken.Het voertuig waarmee inzicht en stappen om te komen tot verandering in gedrag, is van groot belang.


Ingen Molenaar is een Adviseur en begeleider bij organisatievraagstukken. Al vele jaren is Ingen actief in de wereld van veranderingsprocessen. Ingen stelt altijd de mens centraal in de organisatie.


Management Drives is een voertuig dat de performance van organisaties verbetert door de effectiviteit van medewerkers te vergroten. Ingen is onder meer consultant van Management Drives en heeft een adviesbureau dat gebruik maakt van een unieke methode om naar mensen, teams en organisaties te kijken. Deze methode geeft snel inzicht dat mensen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben.


Management Drives methodiek helpt mensen en teams in de verbetering van de performance. Hiernaast helpt het bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen “gedragen” plannen.


Ingen heeft vele fusies en reorganisatie meegemaakt in zijn carrière, zowel in het bedrijfsleven als in het beroepsonderwijs. Daar heeft hij leren zien dat mensen het hoogste kapitaal in een organisatie zijn. In de visie van Ingen vinden veranderingen alleen blijvend plaats als ze van binnenuit de mens plaatsvinden. De binnenkant die we in eerste instantie niet zien bepaalt immers wel het uiteindelijke gedrag. Door mensen inzicht te geven in hun eigen drijfveren en gedrag zijn we in staat mensen in hun kracht te zetten.


Ingen verzorgt ook interim opdrachten bij bedrijven en scholen. Is van huis uit een techneut met studies als bouwkunde en binnenhuisarchitectuur als ondergrond. Daarnaast is Ingen iemand die met passie en bevlogenheid mensen mee kan nemen in en bij veranderingsprocessen.

Harrald Snater

Commercieel sparringpartner, coach business improvement
E-mail: harrald.snater@s-agroep.nl
Telefoon: 0653148550
Bedrijf: BrightAssist

Harrald Snater is al twintig jaar lang een gedreven ondernemer en gepassioneerde sparringspartner. In de afgelopen twee decennia heeft hij zich bezig gehouden met verkoop, marketing, reclame, financiële dienstverlening, projectontwikkeling en training/coaching. Harrald is hierdoor breed georiënteerd en inhoudelijk een uitstekend sparringspartner voor ondernemers.

Harrald gaat samen met u praktijkgericht sparren om tot meetbare resultaten te komen. Daarbij schroomt hij niet om zelf de handen uit de mouwen te steken. Harrald geeft niet alleen aan hoe iets anders kan, maar zorgt er op een actieve manier voor dat een vernieuwde aanpak voor het gewenste effect zorgt. Daarbij speelt continuïteit in de ogen van Harrald een essentiële rol, zo kunt u samen met Harrald in een vooraf te bepalen periode echt tot de gestelde doelen komen. Ook aan uw team van medewerkers wordt gedacht. Want niets geeft meer voldoening dan met de huidige besetting, mits dat economisch verantwoord is, tot een hoger niveau te komen en een nog krachtiger onderneming te bouwen met een prettige werksfeer.


Harrald streeft ernaar om op een inspirerende en motiverende wijze doelgericht resultaat te bereiken. Resultaat door het eventueel aanbrengen van verandering in de organisatie, het verhogen van het rendement in de breedste zin van het woord, het motiveren van het personeel, het spiegelen van het functioneren van de (verkoop)organisatie, het aanpassen van processen en het samen realiseren van nieuwe omzet. Harrald is niet het type dat achteraf terugblikt, maar is juist degene die vooruit kijkt naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarbij houdt Harrald vanzelfsprekend de bedrijfseconomische situatie, wensen en doelstellingen als uitgangspunt. Een groot voordeel is dat hij ook financieel goed onderlegd is.


Naast sparringspartner is Harrald ook trainer/coach van inspirerende, leerzame en motiverende workshops en trainingen. Enkele voorbeelden zijn Bright Communiceren, Bright Presenteren, Bright Ondernemen, Bright Managen, Bright Verkopen en Bright Acquireren. In deze workshops vormen het herkennen van de eigen gedragsstijl en de gedragsstijl van de gesprekspartner het uitgangspunt. En zo kan Harrald een goede verdieping aanbrengen in de wijze van communiceren met klanten en personeel zodat het gewenste effect wordt verkregen. Tenslotte telt alleen het resultaat, want dat maakt ondernemen juist zo enorm leuk.


Graag deelt Harrald zijn passie met u tijdens een eerste afspraak. Het lijkt Harrald een uitdaging om te kijken waar u samen met hem kunt gaan scoren en meetbaar betere resulaten op korte en lange termijn kunt realiseren. Het gaat tenslotte om uw continuïteit.

Suzanne Hiemstra

info@hrmstra.nl

Suzanne Hiemstra

HRM adviseur
E-mail: info@hrmstra.nl
Telefoon: 0620473485
Bedrijf: HRMstra

Suzanne Hiemstra is een HRM-duizendpoot en sinds 2005 zelfstandig ondernemer met haar bedrijf HRMstra.


Suzanne is na haar middelbare schooltijd gaan werken bij verschillende uitzendorganisaties. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in werving, selectie en bemiddeling. In de afgelopen 25 jaar is zij de drijvende kracht geweest achter het opzetten van onder meer Medewerkersrichtlijnen, Veiligheids- en gedragsregels, Certificatie van Kwaliteitssystemen (VCA, VCU), Ziekteverzuimbeleid en Sociaal Jaarverslagen. Ook was Suzanne in het verleden coördinerend en actief lid van Sociaal Medische Teams en Arbo-teams. Anno februari 2013 is zij haar derde fusietraject aan het afronden waarbij zij het klankbord is voor het management en de medewerkers.


Zij heeft de opleiding HBO Personeelsmanagement, Coaching, Organisatiepsychologie, NLP  en Vertrouwenspersoon ‘Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk’ met succes gevolgd.


Haar bedrijf HRMstra is gericht op advisering en ondersteuning van het MKB, met als specialisaties personeelszaken, verzuimmanagement en organisatieontwikkeling. Daarnaast is Suzanne actief als vertrouwenspersoon en geeft zij trainingen op maat aan bedrijven in het MKB. Door haar jarenlange ervaring in verschillende branches weet zij de juiste snaar te raken in iedere situatie.


Suzanne is een HRM-adviseur die doelgericht en pragmatisch werkt. Haar opdrachtgevers roemen haar werk als betrokken, sociaal communicatief en plezierig in de omgang. Ze is sterk in het organiseren van zaken en is een gewaardeerd lid van de teams waarin ze deelneemt. Ze is een zakelijke en dienstverlenende partner met een nuchtere kijk op zaken.


Als HRMstra is Suzanne actief in een netwerk van ervaren personeelsfunctionarissen en trainers. Dit netwerk zet zij in voor het brainstormen over ingewikkelde cases, nieuwe regelgeving, het uitwisselen van tips en tricks en kritische feedback.

Jan de Ridder

Lean en QRM Specialist
E-mail: jan@javelijnmail.nl
Telefoon: 0637357288
Bedrijf: Javelijn

Jan de Ridder is adviseur en trainer op het gebied van procesverbetering. Zijn aanpak richt zich op het drastisch verkorten van doorlooptijden. Een reductie van 50-90% is daarbij heel reëel. Dit leidt tot hogere flexibiliteit, hogere kwaliteit, lagere voorraden en lagere kosten. Bovendien draagt dit in hoge mate bij aan de concurrentiepositie van de onderneming.


 Er zijn, mede door de crisis, veranderingen in de markt en de maatschappij gaande. Levertijden zijn kort, series verkleind, prijzen slecht en de klant wil daarnaast ook nog eens ontzorgd worden. Oftewel de dienstverlening staat enorm onder druk. In menig productiebedrijf of dienstverlenende organisatie heeft dat consequenties voor de bedrijfsvoering. Denk aan: druk op het voortraject, kwaliteitsmissers, langere doorlooptijden en communicatieproblemen. Men raakt de grip kwijt, is niet meer daadkrachtig en slagvaardig; de concurrent vaart er wel bij. Jan de Ridder biedt, met zijn specifieke aanpak, ondersteuning bij de ontwikkeling van organisaties.


 Sinds 2013 is Jan de eerste en voorlopig enige trainer in Nederland met het certificaat QRM Beta Specialist. Dit certificaat kan alleen verkregen worden bij aantoonbare resultaten op het gebied van doorlooptijdverkorting.  Het is geen standaard methodiek, maar het gezamenlijk ontwikkelen van een andere bedrijfsfilosofie voor het vereenvoudigen en verbeteren van bedrijfsprocessen en doorlooptijdverkorting.


 Naast dat hij zichzelf 'ridderlijk' heeft ontwikkeld zet hij dat ook in bij zijn aanpak bij de organisaties met een probleem of juist met een ambitie voorop te blijven lopen of te innoveren. Met respect voor de medewerkers, eerlijk en oprecht, met open vizier en door het verdedigen van de waarden van een bedrijf zet hij zich optimaal in. “Ik word tijdelijk onderdeel van het bedrijf, ik werk op locatie in het proces, leer hun taal, structuur en cultuur kennen en leer ze te verbeteren om tijd te winnen en daardoor kosten te besparen.” In meerdere gevallen heeft hij de dalende lijn in de winstgevenheid van een bedrijf omgezet in een stijgende.


 Het resultaat is: meer inzichtelijkheid, vermindering van fouten, verkorting van de doorlooptijd en verbetering van de processen, maar ook meer betrokkenheid en tevredenheid. Snelheid, diversiteit en flexibiliteit met borging van kwaliteit, dat zijn de vragen in de veranderende markt en daar kan Jan de Ridder met raad en daad in bijstaan.


 Jan de Ridder heeft bijzonder ruime ervaring in de timmerindustrie,  maar kent ook zijn weg in de bouwsector en diverse andere branches.

Martin van Lier

Adviseur veranderings- vraagstukken
E-mail: martin.vanlier@xs4all.nl
Telefoon: 0610554215

Martin van Lier heeft meer dan 25 jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie. Naast deze werkzame kennis heeft Martin zich ook theoretisch bijgeschoold. Hij heeft diverse cursussen en opleidingen gevolgd op het gebied van sales, marketing (Nima A en B) en algemeen management.


Eén van de opleidingen waar Martin met veel voldoening op terugkijkt, was YMP (Young Management Program) op Nyenrode. Deze opleiding was gericht op effectief leiderschap en vormt voor Martin een zeer inspirerende periode. De kennis die hij toen opdeed, past hij nog dagelijks toe. 


Martin begon zijn carrière als vertegenwoordiger bij een zoetwarenfabrikant. Maar deze rol was hij al snel ontgroeid. Sales en Marketing waren op het lijf van Martin geschreven. In deze disciplines heeft Martin op managementniveau diverse rollen vervuld bij gerenommeerde fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie. 


Van 2006 tot 2011 was Martin commercieel eindverantwoordelijk bij een vooraanstaande producent van dagvers gesneden groenten en fruit. Onder zijn commerciële leiding maakte dit bedrijf een omzetgroei door van ruim 60% met als direct gevolg een zeer gezond financieel resultaat. 


Het is zijn passie om het optimale uit mens en organisatie te halen.


Bij Phylum is Martin adviseur op het gebied van veranderingsvraagstukken. Zijn aanpak is erop gericht op zowel de mens als de organisatie beet te pakken. Hierdoor is de kans van slagen vele malen groter dan de traditionele werkwijze. 


Martin is zelf een ondernemer in hart en nieren en daardoor spreekt hij uw taal. Martin levert maatwerkprogramma’s. Hij werkt pragmatisch en doelgericht, maar wel altijd vanuit een sterk kennis- en ervaringsfundament.

Peter de Blank

Senior rendements adviseur
E-mail: p.deblank@prisma-advies.nl
Telefoon: 0620104959

Peter is na zijn studie bedrijfseconomie aan de universiteit 20 jaar ondernemer geweest in goede en slechte tijden. Sinds 6 jaar adviseert hij MKB ondernemers in moeilijke situaties, zoals Bedrijven die bij bijzonder beheer van de bank zitten of ondernemers die zich afvragen of ze moeten doorgaan, verkopen of stoppen. 


Bijzonder beheer. Peter kan u helpen om uit deze zeer vervelende situatie te komen.


Veel bedrijven zitten bij bijzonder beheer (in uw sector is de schatting 40%) omdat de bank vindt dat uw bedrijf in de “gevarenzone” verkeert. U bent het daar misschien niet mee eens want er zijn nog mogelijkheden genoeg en de zekerheden voor de bank zijn voldoende. De bank wil op regelmatige basis allerlei informatie van u ontvangen, dit kost u veel tijd en negatieve energie.


De oplossing is vaak samenwerking met de bank. Maar dit klinkt bijna als een onmogelijke opgave. Ze maken het u immers nogal moeilijk.


We gaan samen vaststellen waar uw kansen en mogelijkheden liggen en hoe we deze zaken kunnen aanpakken. Ook gaan we de mogelijke onderdelen die minder goed gaan in kaart brengen en trachten op te lossen. Banken willen hier vaak een Plan van Aanpak voor ontvangen. Mijn ervaring dat de bank dan vaak is te overtuigen en mee wil werken aan een oplossing.


Doorgaan, verkopen of stoppen


Er zijn veel ondernemers die voor een bijzondere lastige keuze staan. Zij willen hun bedrijf, dat met bloed, zweet en tranen is opgebouwd overdragen maar hebben geen opvolgers of personeelsleden die dit zouden kunnen of willen. Wat zijn dan de mogelijkheden?


Samen gaan we onderzoeken of u uw bedrijf als geheel kunt verkopen of in afzonderlijke onderdelen. Wat zijn uw mogelijkheden en de consequenties hiervan. Dit is niet alleen een zakelijk proces maar soms is het bedrijf al generaties lang in de familie en dit vereist een discrete en respectvolle benadering. Hier kan ik u uitstekend bij ondersteunen.


Onafhankelijk


Banken, accountants, aandeelhouders en compagnons hebben zo elk hun eigen belangen. Vrienden en familie vinden het moeilijk om persoon en zaken van elkaar te scheiden. Peter adviseert persoonlijk en betrokken, maar onafhankelijk. Bij moeilijke situaties heeft u vooral behoefte aan iemand die boven de materie kan staan en richting geeft aan uw keuzes. 


Ervaring telt


Peter gebruikt zijn jarenlange ervaring, praktische kennis en enorme netwerk om zijn klanten te helpen. Het geeft hem buitengewoon veel voldoening als hij ondernemers weer op gang kan helpen en daar kan ondersteunen waar nodig is.

Ed Schipper

Adviseur bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf
E-mail: e.schipper@hetnet.nl
Telefoon: 0610002040

In maart 2011 ben ik afgestudeerd aan de Internationale Open University op het onderwerp 'bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf op een verantwoorde manier'. Verantwoord voor familie en bedrijf is voor mij het uitgangspunt. Dan komt de kracht van het familiebedrijf weer tot zijn volle recht.


Dienstverlening
"De echte beslissing om het te doen is aan de keukentafel gemaakt." Deze uitspraak hoorde ik van een ondernemer die een uiterst risicovolle missie had volbracht. Hij gaf hiermee aan dat het bespreken van moeilijke kwesties vaak in het informele circuit plaatsvindt en dat daar de feitelijke beslissingen genomen worden. Zeker in familiebedrijven is dit heel herkenbaar en ook nuttig. Het besluit dat genomen wordt, is een principebesluit en hiermee is meestal het doel bepaald. Als adviseur voor het familiebedrijf ben ik op zoek naar deze ongeschreven besluiten. Hierin ligt meestal de missie van de familie en van het bedrijf verscholen. Van huis uit ben ik opgegroeid met en in het familiebedrijf en ik weet dus hoe moeilijk het is om heikele kwesties binnen de familie bespreekbaar te maken. Dit is niet alleen maar zakelijk. Hier speelt emotie en gevoel een grote rol.


Bij bedrijfsopvolging wil ik daarom ook graag te weten komen wat de intentie van de familie is. Wat heeft men er voor over om het bedrijf in de familie te houden? Maar misschien nog wel belangrijker, wat wil men er voor laten? Door het omzetten van deze informele gesprekken naar formele en concrete doelstellingen wil ik duidelijkheid en transparantie verschaffen. Als het op papier staat is het voor iedereen duidelijk.

Christiaan Giljam

giljam@cgad.nl

Christiaan Giljam

Advocaat / adviseur
E-mail: giljam@cgad.nl
Telefoon: 0648606259

Christiaan Giljam is advocaat sinds 1997 en is gespecialiseerd in ondernemings- en insolventierecht. Hij heeft jarenlange ervaring als curator, advocaat van ondernemers, adviseur in doorstartscenario's en jurist bijzonder beheer bij een grote bank.


Christiaan is wars van conventies en denkt als een ondernemer. Hij schrijft geen dure adviezen maar levert oplossingen. Collega's en klanten omschrijven Christiaan als handig en deskundig en hij pakt door als het nodig is. Christiaan combineert scherpte met inhoud, zonder te vergeten dat een zaak ook over mensen gaat.


Christiaan heeft ruime ervaring met de bouwsector. Hij treedt op als advocaat van kleine en middelgrote bouwondernemingen en timmerfabrieken en heeft als curator verschillende faillissementen in de bouw behandeld. Als jurist bijzonder beheer werkte hij op de afdeling Bouw en Vastgoed van een grote bank, waar hij betrokken was bij de afhandeling van enkele grote faillissementen in de bouw en projectontwikkeling. Christiaan kent de gang naar de Raad van Arbitrage en procedeert over opleveringsperikelen, gebreken en bouwcontracten.


Voor leden van Phylum hanteert Christiaan gereduceerde tarieven, toegesneden op de omvang van de zaak. Christiaan heeft graag korte lijnen met zijn klanten.

Huib de Wit

Kwaliteitsdeskundige timmerfabrieken
E-mail: info@drentsadviesburo.nl
Telefoon: 0653899347
Bedrijf: Drents Adviesburo

Als gediplomeerd Timmerfabrikant heeft Huib de Wit vanaf 1975 gewerkt in de Timmerindustrie tot hij in 2010 zijn eigen adviesbureau is gestart. Huib heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het technisch management, het aansturen van de productie en het opstellen van en het op orde houden van de noodzakelijke handboeken om te kunnen voldoen aan de eisen van de certificerende instanties.


In de eerste plaats vindt Huib, dat gemotiveerd personeel de basis is voor een goede kwaliteit timmerwerk. Naast gemotiveerd personeel is natuurlijk de juiste kennis op het gebied van Geveltimmerwerk ook uitermate belangrijk. 


Huib is in staat om op basis van zijn ervaring in diverse timmerfabrieken en door studie, de kwaliteit van het geveltimmerwerk bij Timmerfabrieken te borgen door de juiste protocollen en handboeken samen te stellen.


Handboeken voor de interne kwaliteit ( IKB) /  Concept I, II, III en IV / FSC® en PEFC zijn zodanig samengesteld en opgebouwd dat deze voldoen aan de eisen van certificerende instanties. De kwaliteit van het gevel- timmerwerk is hierdoor geborgd.

Ruud Wiedijk

Financiƫle vraagstukken
E-mail: r.wiedijk@quicknet.nl
Telefoon: 0651330508

Ruud Wiedijk is na de HEAO in 1979 gestart als assistent-accountant bij KPMG Accountants en Adviseurs. Naast zijn werkzaamheden heeft hij de opleiding voor registeraccountant gevolgd en deze in 1987 afgerond.


Ruud heeft bij KPMG alle functies van accountant-in-opleiding tot opdrachtverantwoordelijke doorlopen. Ruud heeft hierdoor ervaring opgedaan bij grote internationale en kleine regionale ondernemingen.


Vanaf 1995 heeft Ruud als partner leiding gegeven aan de KPMG-kantoren in Alkmaar en Hoorn. Hij heeft hierbij uitgebreide ervaring opgedaan met controle-, advies- en samenstelwerkzaamheden in de regionale praktijk. Ruud was betrokken bij de advisering van cliënten inzake algemeen beleid, administratieve organisatie, koop en verkoop van ondernemingen, juridische structuren en fiscaliteit. Hij gaf leiding aan circa 60 medewerkers.


Op 30 juni 2009 nam Ruud na (bijna) dertig jaar afscheid van KPMG. Sindsdien heeft hij zijn ervaring en kennis gebruikt als bestuurder en toezichthouder. Als accountant heeft Ruud zich met vele onderwerpen beziggehouden bij kleine en middelgrote ondernemingen, op het gebied van industrie en handel. Ruud is zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig en heeft een goed gevoel voor de menselijke factor in organisaties.


Ruud is adviseur bij Phylum op het gebied van financiële vraagstukken.

Nils Hoorn

 

Nils Hoorn

IT Adviseur
Telefoon: 0655525111

Nils is sinds 2009 ondernemer en werkt al zijn hele leven in de automatiseringsbranche. Middels jarenlange ervaring in verschillende functies bij KPMG is Nils niet alleen zeer ervaren, maar vooral ook een veelzijdig adviseur. Hij doorziet snel structuren en processen, weet deze waar nodig aan te passen en is mede daardoor in staat vooraf gedefinieerde doelstellingen te realiseren en gestelde ambities om te zetten in daden. Met aandacht voor resultaat met een praktische en oplossingsgerichte houding.  
Nils is nieuwsgierig, vooruitstrevend en gemotiveerd om te verbeteren in nieuwe methoden en technieken. In een steeds complexere IT wereld met snel veranderende technologie en bijbehorende wet & regelgeving snapt hij als geen ander hoe moeilijk het is voor ondernemers keuzes te maken, voor nu en in de toekomst met de daarbij behorende investeringen. Hij deelt graag zijn kennis als onafhankelijk IT adviseur van Phylum en is daarbij graag een gesprekspartner op het gebied van automatiseringsvraagstukken.

Arjen van Steenis

 

Arjen van Steenis

Telefoon: 0651429009

Na zijn opleiding aan de HTS (bouwkunde) in Leeuwarden is Arjen sinds 1989 werkzaam binnen de timmerindustrie. Hij startte zijn carrière als assistent projectleider bij een fabrikant voor utiliteitsdeuren. Hij heeft diverse functies doorlopen waarvan de laatste 17 jaar als bedrijfsleider bij een middelgrote producent van kozijnen, ramen en deuren. Sinds 2015 heeft hij zijn eigen project- en adviesburo voor timmerfabrieken.


Arjen opereert vanuit de gedachte dat het voor elke fabriek van belang is om geld te (blijven) genereren, producten kan vernieuwen, zodat de organisatie kan blijven bestaan, banen kan blijven creëren en blijven behouden.


Hij biedt o.a. ondersteuning voor de inrichting van bedrijfssoftware die gebruikt wordt voor calculatie en werkvoorbereiding. Werkvoorbereiding is een van de belangrijkste afdelingen in een organisatie. Daar worden de beslissingen genomen die uiteindelijk het rendement bepalen. Daar kun je nog zaken aansturen en aanpassen. Verderop in de productie keten wordt dit moeilijker en kost dit ook meer. Het kost niet allen geld, maar ook tijd waardoor de doorstroming van het product vertraging oploopt. Werkvoorbereiding is een continu leerproces waarbij voorcalculatie en nacalculatie continu geëvalueerd dienen te worden. Pas als een bedrijf deze zaken goed op orde heeft kan men doorstromen naar geautomatiseerde processen met garantie op succes.

Mart van der Veldt

mj.vdveldt@gmail.com

Mart van der Veldt

Adviseur
E-mail: mj.vdveldt@gmail.com
Telefoon: 0627246867
Bedrijf: Lignum Advies

Al 35 jaar ben ik, Mart van der Veldt, met veel plezier werkzaam bij Van der Veldt Timmertechnieken. De eerste 25 jaar als oprichter en eigenaar, de laatste jaren als bedrijfsleider. Intussen hebben twee neven van mij het bedrijf overgenomen.


Van der Veldt Timmertechnieken is een timmerfabriek dat gespecialiseerd is in restauratietechnieken en bekend met restauratie Architecten. Wij hebben als timmerfabriek regelmatig projecten onder hun toeziend oog uitgevoerd. Dit is dan ook precies de reden van mijn inzet als Adviseur bij Phylum. Wellicht dat wij meer voor elkaar kunnen betekenen.


Monumenten moeten aan vele eisen voldoen. Bijvoorbeeld het isoleren van kozijnen, ramen en deuren, maar dan zonder de klassieke uitstralig tekort te doen. Daarnaast besteden architecten veel tijd aan het in kaart brengen van de diverse detailleringen. Door mijn werkzaamheden bij diverse spraakmakende projecten heb ik inmiddeld zoveel kennis opgedaan, dat er voor de genoemde problematiek steeds meer een beroep op mij wordt gedaan. De komende jaren wil ik mij dan ook steeds meer terugtrekken uit de werkzaamheden van de timmerfabriek om de nieuwe generatie de ruimte geven zich te ontwikkelen. Wellicht is er in onze ' ambachtelijke markt' een taak voor mij weggelegd. U de zorgen ontnemen en van advies te voorzien. 


Met dit pleidooi wil ik mijn diensten, jarenlange ervaring en kennis, om zoals genoemd, het in kaart brengen van deze elementen, aanbieden. Alle mogelijke opties voor een eventuele samenwerking staat open, graag kom ik langs om dit te bespreken.


 


Een greep uit de projecten afgelopen jaren:


Het Scheepvaartmuseum, de ledenlokalen Artis)De Plantage), Montelbaan Toren, Vrijmetselarij Loge (Vondelstaat), Zuiderkerktoren, De Waag (Nieuwmarkt), Trippenhuis Kloveniersburgwal en diverse kozijnen, ramen en deuren voor een aantal Amsterdamser grachtenpanden.


Kerktoren Uitgeest, Kerktoren Abcoude, Kasteel Loenersloot, Kathedraal Basiliek Haarlem, Renovatie voormailge herberg Heemstede (Wilhelminaplein), Heilig Hart Kerk Haarlem, Villa Heijst te Delft, Theater Diligentia Den Haag.