Over Phylum

Ondernemersportaal PHYLUM is het portaal voor ondernemers die verwantschap hebben met bouwactiviteiten in de breedste zin van het woord. De varieteit en diversiteit bij PHYLUM is daardoor groot: van zelfstandigen tot grote bedrijven, van toeleveranciers tot  kennisinstituten. Alle organisaties en bedrijven die op enige wijze verwantschap hebben met bouwgerelateerde activiteiten, kunnen zich aansluiten.


PHYLUM kent als rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV). Deze BV kent een Kerngroep die over alle processen waakt, als aanspreekpunt fungeert voor al jouw vragen, ideeen en opmerkingen.


 


MISSIE


PHYLUM levert als netwerkorganisatie een bijdrage aan ondernemers in de hout- en bouwbranche om organisaties te verbeteren.


Zij doet dit door middel van vraaggerichte adviezen in een ondernemersportaal.


 ¨


VISIE


PHYLUM werkt op een organische wijze aan het opzetten, uitbreiden en beheren van een netwerkorganisatie die vraaggestuurd werkt.


De Missie van PHYLUM is het kompas voor de toekomst , de Visie geeft aan op welke wijze deze koers vorm krijgt.