Werkgelegenheid in het MKB blijft groeien!

Met een groeiende economie, neemt ook de dynamiek op de arbeidsmarkt toe. De groei in het MKB in december 2016 is het resultaat van 21,7% instroom en 18% uitstroom. Het aandeel contracten voor bepaalde tijd is afgelopen 5 jaar langzaam van 20% naar ruim 30% gestegen. Dit komt voornamelijk door flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Deze, en andere resultaten zijn te lezen in de onlangs gepubliceerde MKB Banenmonitor over het 4e kwartaal 2016.Deze rapportage wordt regelmatig gepubliceerd door Van Spaendonck. De gemiddelde FTE-ontwikkeling is weliswaar 3,7%, de bouw zit daar boven met 4%. De Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven hebben de draad ook weer te pakken(5,3%) en de Timmerindustrie is praktisch koploper in dit kwartaal met 11,5%. Ook architectenbureaus zitten weer stevig in de lift: 10,1%. Natuurlijk, in de achter ons liggende jaren hebben de bouw, meubel en timmerbranche buitengewoon veel verlies opgeleverd als het gaat over banen. Dat deze branches nu weer duidelijk in de lift zitten, is hoopvol voor de zeer nabije toekomst. Deze cijfers laten niet zien welk deel van het eerder geleden verlies weer teruggehaald is. Dat is ook, gezien de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, niet relevant. Immers, de flexibilisering van arbeidscontracten, de stijging van de omzet in de particuliere markt en de aanbestedingen in de bouw zorgen voor deze huidige groei, maar laat onverlet dat het verlies van werkgelegenheid ten dele is goedgemaakt door de huidige ontwikkeling.

Meer weten?
www.mkb-banenmonitor.nl