Risicomanagement

Het zijn blijvend onzekere tijden, ondanks onze economische groei. De angst voor weer een crisis of een onverwachte tegenvaller lijkt steeds aanwezig. Als ondernemer is daardoor de verleiding groot om je toevlucht te nemen in een waterdicht risicomanagementsysteem. Het voelt immers veilig en relatief gemakkelijk om met extra regel en protocollen zoveel mogelijk risico’s af te dekken. Echter, het kan ook leiden tot een schijnveiligheid die onnodig kansen verkleint, handelingsvrijheid beperkt en het resultaat van besturen of ondernemer negatief beïnvloed. Risicomanagement staat dan op gespannen voet met gezond verstand.

Herkenbare zaken voor ons allen waarschijnlijk, zo af en toe. En wat dan te doen. Een goed boek erover lezen kan helpen, de juiste adviseur in huis halen die je er doorheen kan loodsen: wat wel en wat niet te doen. Graag spreken wij over 'gezond verstand-risicomanagement’. Hoe ziet dit eruit in de praktijk.

Wij lazen voor u!

Dit keer een blog gelezen voor u omtrent risicomanagement van Martin van Staveren. Heeft in 2015 een boek geschreven over 'risicogestuurd werken in de praktijk'. Aanbevolen! Hij beschrijft dat risicomanagement nog steeds de vier klassieke valkuilen heeft. Niet nieuw, maar wel actueel. Toch vallen velen er telkens met open ogen in. Het gaat bij de vier zaken om complexiteit, getallen, illusie en niets doen. Deze zijn te vermijden door ze tijdig te leren herkennen, te erkennen en er tijdig voor stil te staan. Met name is het frappant te zien dat we vaak risicomanagement makkelijk moeilijk kunnen maken. Maar het omgekeerde is veel lastiger. Lees over op welke wijze u in uw eigen bedrijf de complexiteit van risicimanagement kunt beperken, op welke wijze de risico's relevant kunnen worden en op welke wijze u stil kan staan bij valkuilen. 

Martin van Staveren is kerndocent aan de Executive Masteropleiding Risicomanagement, Universiteit Twente.