Resultaat enquête Ondernemersportaal Phylum

Het resultaat van de gehouden enquête over de jaarlijks te houden deelnemers dag van Phylum is geanalyseerd. De uitkomst van deze enquête zorgt voor een bredere kijk op de wijze waarop deze dag georganiseerd kan worden en geeft inzicht op de wensen en verwachtingen van de deelnemende bedrijven.

Algemene analyse
Van het totaal aantal respondenten geeft bijna 70% aan dat zij voornemens zijn om de deelnemers dag te bezoeken. De overige ruim 30% maakt duidelijk dat de reisafstand mee speelt bij het maken van de keuze voor geen of wel deelname. Daarnaast geeft deze laatste groep daarbij aan dat het thema en onderwerp dat op die dag centraal staat, mee bepalend is. Bijna 90% van de ondervraagden geeft aan dat zij het liefst per e-mail worden geïnformeerd over de deelnemersdag.

Meerdere antwoorden konden worden gegeven bij de vraag wat van belang is tijdens de deelnemersdag. De mogelijkheid om tijdens de deelnemers dag een lezing bij te wonen van een deskundige spreker met een inleiding en dat daar over wordt gedebatteerd, scoort opvallend hoog: bijna 75%. Ook maken de respondenten duidelijk dat de mogelijkheid om te netwerken met overige deelnemers een duidelijke verwachting is, naast de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten van Phylum te leren kennen.

Als mogelijk thema of onderwerp is een groot aantal zaken benoemd. De meest benoemde onderwerpen, samengevoegd onder een thema: samenwerking, actuele zaken die in de branches spelen en marktontwikkeling. Opvallend hierbij is dat een aantal bedrijven graag handvatten krijgt voor gerichte zaken als het opstellen van offertes, algemene voorwaarden en producteffectiviteit. Deze laatste benoemde zaken worden zeker ook door Phylum gewaardeerd in de verschillende workshops, producten en diensten.

Indien er mogelijk sprake zou zijn van spreiding in de regio om te komen tot een deelnemers dag (bijvoorbeeld 2 x hetzelfde thema aanbieden in de regio’s), zorgt voor een opvallend resultaat: ruim twee derde van de reacties maakt duidelijk dat de reisafstand zeker mee telt, maar niet doorslaggevend is. Hier wordt de opmerking gekoppeld als het thema boeit en actueel is en aanspreekt e.d, de bedrijven er zeker een reisafstand voor willen afleggen. Een kleine groep maakt duidelijk dat vaak de reisafstand er voor zorgt dat er geen aanmelding voor de deelnemers dag komt. Alle respondenten hartelijk dank voor de moeite die genomen is om Phylum te helpen bij het verbeteren van zaken op de deelnemersdag. Ook de persoonlijke opmerkingen die meegegeven zijn, worden in dank aanvaard. We gaan er mee aan de slag!