Privacyreglement Phylum

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei jl. van kracht geworden. Elk bedrijf heeft daar mee te maken. Immers, door het uitsturen van een factuur verwerk je al persoonsgegevens. Er is al veel informatie naar buiten gekomen: wat moet je allemaal doen en waar kan naar gevraagd worden, wat zijn de eisen en de verplichtingen? Redenen genoeg om, als dit nog niet geheel is gebeurd, dit proces in te zetten of af te ronden. Ook Phylum heeft naar aanleiding van de aangescherpte wetgeving, nog eens naar het eigen privacyreglement gekeken en daar intussen ook aanpassingen op gedaan. Dit reglement, dat onderdeel vormt van de totale AVG wetgeving, is te vinden op de site van Phylum. Mocht er aanleiding zijn tot vragen omtrent dit reglement, stuur een mail naar info@phylum.nl