Phylum opleiding werkvoorbereiden in de timmerindustrie

Op dinsdag 5 juni start de training “werkvoorbereiden in de timmerindustrie”.
Als timmerfabrikant of bouwkundige is een degelijke werkvoorbereiding in uw organisatie een noodzaak. Deskundige medewerkers waar u op kunt vertrouwen en die zelfstandig kunnen werken binnen uw bedrijfsbureau maken daar deel van uit. Wellicht bent u op zoek naar een medewerker die aan dit profiel voldoet, maar waar vindt u die in deze tijden van economische groei en schaarste op de arbeidsmarkt. Eén van de voor de hand liggende oplossingen is een medewerker uit uw eigen organisatie opleiden naar een dergelijke functie. Een andere oplossing kan zijn om ervaren mensen uit andere branches aan te trekken en deze om te scholen naar een dergelijke functie binnen de timmerindustrie. Phylum heeft speciaal voor deze twee genoemde doelgroepen een training ontwikkeld waarin u of uw medewerker(s) in 8 dagen (16 dagdelen) wordt opgeleid tot deskundig werkvoorbereider. Wilt u alleen uw kennis opfrissen of uw huidige werkvoorbereiders bekwamen in specifieke vaardigheden, dan is het tevens mogelijk om deel te nemen aan slechts een (onder)deel van de training. Deze training is namelijk geheel modulair dus u bepaalt zelf waaraan u wel of niet deelneemt.

Wat houdt de training precies in?
In de eerste plaats gaat de training uit van de kracht van samenwerken en kennis delen. We gaan dan ook geen standaard theoriepakket aanbieden, maar gaan aan de hand van een aantal cruciale onderwerpen samen met de cursisten opzoek naar waar een moderne werkvoorbereider aan moet voldoen.

Daarnaast is de opleiding geheel modulair, wat inhoud dat als u of uw medewerker voldoende kennis bezit over een onderwerp of hierin reeds een cursus heeft gevolgd, deze module overgeslagen kan worden. Ook kunt u ervoor kiezen om niet de gehele training te volgen maar aan slechts één of enkele van de onderstaande modules deel te nemen.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:
• Werkvoorbereiden van A tot Z (4 dagdelen)
• Kostprijs berekenen (1 dagdeel)
• KVT en tekening lezen (2 dagdelen)
• Planning (1 dagdeel)
• Inkopen en bestellen (1 dagdeel)
• Leiderschap & Softskills (2 dagdelen)
• Automatisering in de timmerindustrie (2 dagdelen)
• Competentietoets werkvoorbereiding (2 dagdelen + 1 dagdeel voorbereiding)

De eerste 4 dagdelen in de eerste module zullen aaneengesloten plaatsvinden en zijn dan ook inclusief een overnachting. Op deze wijze ontstaat er een homogene groep waarin we echt van elkaar kunnen gaan leren. Daarnaast wordt er in deze dagdelen ook een leuke activiteit georganiseerd, waarbij samenwerking centraal staat.

In de laatste module worden alle competenties die in de daar bovengenoemde modules zijn behandeld getoetst. Na afloop ontvangt u van Phylum een certificaat van deelname met daarop de door behaalde resultaten vermeld.

Contact:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur Bas Meijer via b.meijer@phylum.nl of 06-46171498. Aanmelden voor deze training kan via info@phylum.nl