Op weg naar duurzame inzetbaarheid

In de nieuwsbrief van juli/augustus hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheid om weer een ESF project aanvraag in te dienen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in uw bedrijf. Tientallen projecten zijn er afgelopen jaren in werking getreden en veelal met succes afgesloten.

Opnieuw brengen we deze aanvragen, die vanaf oktober weer ingediend kunnen worden, onder de aandacht. Mocht u het artikel in de vorige nieuwsbrief gemist hebben, dan is de volledige tekst terug te vinden op onze website onder het kopje” archief artikelen”. Even kontakt opnemen kan natuurlijk ook: i.molenaar@phylum voor al uw vragen omtrent deze mogelijkheden. Een afspraak is dan snel gemaakt!

Welke mogelijkheden zijn er? Bij het opstellen van een aanvraag zijn er veelal thema’s waaruit een keuze gemaakt kan worden. Samen met de adviseur van Phylum bepaalt u, mogelijk aan de hand van een bedrijfsanalyse, welk soort thema voor uw bedrijf van toepassing kan zijn. De thema’s waar tot nu toe uit gekozen kon worden:

- het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

- het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.

- het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.

- het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van een flexibel arbeidstijdenreglement.

Daar waar het gaat om duurzame inzetbaarheid van u en uw medewerkers, is de keuze soms op 1 thema, veelal is het een mix van 2 of 3 thema’s, waar gedurende de looptijd van het project aan gewerkt kan worden. Informatie over de regelingen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u ook vinden op www.szw.nl.