Nieuwe Arbowet vestigt aandacht op preventie

Met de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet(Arbowet) die per 1 juli 2017 is ingetreden, kunnen werkgevers er niet meer omheen: er moet meer aandacht worden besteed aan preventie. Een goed verzuimbeleid is uiteraard van belang, maar wanneer u uitval door ziekte kan voorkomen, kan daar des te meer rendement uit worden gehaald.

De focus is veel meer op preventie komen te liggen. En dat is ook nodig. De pensioenleeftijd schuift steeds meer op waardoor mensen langer moeten doorwerken. De gezondheid gaat in het algemeen er met de jaren niet op vooruit en dat leidt tot een hoger verzuimpercentage. Onderzoek heeft bovendien al aangetoond dat psychische klachten op dit moment verzuimoorzaak nummer 1 zijn.

Verplichte zaken als verzuimbegeleiding en preventie moeten voortaan worden vastgelegd in een basiscontract dat wordt afgesloten met de arbodienst of bedrijfsarts. Dit basiscontract bevat de bestaande verplichtingen, zoals de toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie, het Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek(PAGO) en het diagnosticeren en (anoniem) melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts. Ook nieuwe verplichtingen zijn toegevoegd, zoals het toelichten van de klachtenprocedure aan werknemers, de mogelijkheid voor hen om een second opinion aan te vragen door een bedrijfsarts, en overleg en nauwe samenwerking met de preventiemedewerker.

Vragen? Info@phylum.nl of bel 072 747 01 01