Hoe zorgen we voor meer bevlogenheid?

Met bevlogen werknemers werk je plezieriger samen en kun je als organisatie superieure prestaties neerzetten. Om de bevlogenheid in Nederland te stimuleren is het van 4 t.m.8 juni de week van de bevlogenheid geweest. Waar komt de toegenomen belangstelling vandaan en hoe stimuleer je dit?

Economie en maatschappij zijn afgelopen decennia zeer sterk veranderd. Hierdoor wordt er steeds vaker een beroep gedaan op ons vermogen om leiding te geven aan onszelf. De belofte van levenslange baangarantie is verschoven naar kortdurende werkverbanden en freelance opdrachten. Het flexibele deel van de arbeidsmarkt omvat bijna vier op de tien werkenden als we de zelfstandigen meetellen. Deze veranderingen vergen andere vaardigheden. Zo brengen verandering en mobiliteit onzekerheid teweeg, waar werknemers adequaat mee om moeten kunnen gaan. Diversiteit op de werkvloer en het samenwerken in teams vereisen sociale- en communicatieve vaardigheden, zoals assertiviteit, conflicthantering en samenwerking. Het tijd en plaats onafhankelijke werken en het wegvallen van extern toezicht maken het stellen en bewaken van eigen grenzen noodzakelijk. Door de afwezigheid van een zeer sterk gedetailleerde taakomschrijving zijn eigen regie en initiatief van essentieel belang. Deze voorbeelden illustreren dat het mentale kapitaal van werknemers steeds belangrijker wordt om taken goed uit te kunnen voeren. Vakkennis en lichamelijke gezondheid zijn niet langer voldoende! Het gaat vandaag de dag ook om mentale fitheid en motivatie. Zonder deze fitheid en motivatie kan er niet aan psychologische eisen worden voldaan die het moderne werk stelt. En dat is nu precies de reden dat er steeds meer aandacht komt voor bevlogenheid. Bevlogen werknemers zijn immers bij uitstek mentaal fit en gemotiveerd.

Uit recent onderzoek blijkt helaas dat slechts een op de vijf van de Nederlandse werknemers bevlogen is. En dat terwijl de ‘ return on investment’ voor organisaties aanzienlijk is.

Ook wij bij Phylum vragen ons af op welke wijze het ondernemersportaal van waarde kan zijn bij deze constateringen. Immers, mensen zijn bevlogen als ze energie halen uit het werk dat zij doen. Bevlogenheid leidt tot maximale motivatie.

Vanaf september aanstaande wil Phylum een bijdrage proberen te leveren aan dit thema. Om mogelijk mensen weer een zetje in de rug te geven. Spreekt u dit thema aan? In groepjes van 4 of 5 mensen willen we met elkaar klankborden en via de zogenoemde “Betrokkenheidsmatrix’ mensen zelf laten ervaren op welke wijze we het grootste deel van de week doorbrengen. Om na te kunnen gaan wat er voor nodig is om meer voldoening uit het werk te halen. De groepjes waar we mee willen werken, komen in de regio bij elkaar, vast te stellen als bekend is wie waar vandaan komt.

Gaat het al kriebelen? Interesse? Meld u zich alvast aan of informeer: Ingen Molenaar via i.molenaar@phylum.nl