Financiële bedrijfsanalyse

Een financiële bedrijfsanalyse is het belangrijkste hoofdstuk van een ondernemingsplan. In deze analyse worden veelal de volgende aspecten behandeld: Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, werknemersgetallen, winst en omzet, beleggingskerngetallen en een portfoliomatrix.

Hoe zet je een financiële analyse op?

De analyse bevat zeker ook de volgende onderdelen:

Balans: de balans moet de verwachte financiële gegevens bevatten inclusief de activa, passiva en eigen vermogen.

Cash flow analyse: een overzicht van het geld dat je verwacht op basis van een verkoopprognose, verminderd met de verwachte constante kosten die je maakt bij het runnen van je bedrijf.

Winst en verlies analyse: de winst en verliesanalyse geeft overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode, meestal per kwartaal of per jaar.

Break-even analyse: deze analyse toont het punt aan waar de kosten van het zakendoen volledig wordt gedekt door de verkoop.
Naast deze onderdelen dien je ook aandacht te besteden aan de genoemde aspecten. Zeker waar je als bedrijf wilt gaan investeren, of uitbreiden, eist de geldschieter altijd een financiële analyse.

Phylum kent het klappen van de zweep ook op dit gebied. Wij helpen je graag bij het opstellen van een analyse zoals bedoeld en kunnen aansluitend het gehele proces begeleiden. Want uiteindelijk geldt ook hier: ieder zijn vak. Bij Phylum klopt u niet tevergeefs op de deur.