Explosie Veiligheids Document (EVD)

Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EVD-document (ATEX 153, voorheen ATEX 137). In geval van calamiteiten of bij inspectie door de overheid moet u als bedrijf kunnen aantonen dat er over de explosieveiligheid is nagedacht. Met een EVD en een bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) staat u sterk.

Phylum gaat u begeleiden bij het opstellen van het genoemde EVD-document. Op korte termijn kunt u zich voor de Phylum EVD-dag aanmelden. Volg de informatie op deze website en nieuwsbrieven.