ESF subsidie duurzame inzetbaarheid dit jaar? Wees er snel bij!

Bedrijven en instellingen kunnen dit jaar in drie vrij korte periodes subsidie aanvragen voor projecten duurzame inzetbaarheid. Afgelopen drie jaar waren er al mogelijkheden omtrent dit thema, waar een deel van de deelnemers van Phylum gebruik van heeft gemaakt. Het 1e tijdvak loopt van 25 juni, 09.00 uur tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. Dit is de informatie die Uitvoering Van Beleid, het voormalige Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen bekend heeft gemaakt. Aanvragers kunnen in een van de drie tijdvakken subsidie aanvragen. Vanuit Phylum worden de deelnemers van Phylum gevraagd of zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar en de thema's zijn dezelfde als voorgaande jaren. Het maximale subsidiebedrag (50%) is verhoogd naar €12.500,00 per project, dat is iets meer dan voorgaande jaren. Komen er in elk tijdvak meer aanvragen binnen dan er geld beschikbaar is, dan loot Uitvoering Van Beleid in welke volgorde zij de aanvragen afhandelt.

Wilt u er (weer) gebruik van maken? Ga de mogelijkheden na, informeer bij Phylum: Ingen Molenaar per e-mail i.molenaar@phylum.nl. De tijdvakken voor de overige twee mogelijkheden dit jaar zijn nog niet bekend.