Duurzame Inzetbaarheid niet boven aan agenda

De fysieke klachten van mensen die op bouwplaatsen werken, zijn nog steeds erg hoog. Een kwart van het bouwplaats personeel heeft werkgerelateerde gezondheidsklachten zoals gehoorschade of gewichtsproblemen. Zeventig procent van de 55-plussers die op bouwplaatsen werken, geeft zelf aan dat ze de pensioengerechtigde leeftijd in de huidige functie niet gaan halen.

Het debat hierover, georganiseerd in februari door Cobouw en Adviescentrum Volandis, maakt dit opnieuw pijnlijk duidelijk. “ Dit is een scenario dat we met elkaar niet gaan volhouden”. Aan het woord is Volandis directeur Tjeerd Willem Hobma. “Het is een maatschappelijk probleem. De maatschappij verandert, dus de sector moet mee. Maar al neemt de werkgelegenheid weer toe, toch stromen er minder jongeren de sector binnen. De bouw vergrijst”.

Al eerder berichtte wij in onze nieuwsbrieven over dit thema, dat niet van de agenda af mag. Afgelopen jaren heeft Phylum een bijdrage kunnen leveren aan dit thema door in te zetten op de beschikbaar gestelde middelen van ESF projecten voor Duurzame Inzetbaarheid voor onze bedrijven. Opnieuw heeft een 15-tal bedrijven een projectsubsidie aangevraagd om het tij te gaan keren.

Toch is Duurzame Inzetbaarheid niet het eerste waar werknemers in de sector over nadenken. Zolang jongere werknemers nergens last van hebben en fysiek gezond zijn, zijn ze nu eenmaal niet bezig met dit thema. Jongeren staan nu eenmaal niet vaak stil bij hun latere arbeidsdeelname. Maar goed vakmanschap is ook naar de toekomst kijken. Overigens: ook bij de oudere werknemers treffen we veel deze houding nog aan en dit is verontrustend.

Dit soort constateringen raakt Phylum. In de zin van een waardevolle bijdrage willen leveren aan deze maatschappelijke discussie. In de praktijk zien we dat intussen onder andere Volandis een Inzetbaarheidsanalyse-instrument heeft ontworpen waarmee ze bedrijven kan ondersteunen. Om werknemers gemotiveerd en productief te houden door veiliger te werken en werknemers te ondersteunen.