Nieuws

Stikstof: Wat zijn mogelijke oplossingen?

Bouwmachines en ander materieel lopen nu nog veel op diesel, dat zou anders moeten. Een goede ontwikkeling is dat veel woningen al energieneutraal gebouwd worden. Duurzaam bouwen is een oplossing, bijvoorbeeld elektrisch, maar dat is op dit moment nog niet zoveel. Circulair bouwen is fantastisch als het gaat om het hergebruiken van producten, maar als daarbij oude dieselmachines worden ingezet, stoot je alsnog uit. Prefab is een mogelijke oplossing, omdat je minder transportbewegingen maakt en minder bouwwerkzaamheden op locatie.

Voor de bouw is het advies van Commissie Remkes vooral gericht op emissieloos bouwen, modulair bouwen, circulair bouwen en natuurinclusief bouwen. Dit zijn langetermijnontwikkelingen want het  vraagt een andere manier van bouwen.
Er moet namelijk gekeken worden of er Alternatieven zijn, Dwingende redenen zijn, en/of Compensatie mogelijk is; de zogenoemde ACD toets.