Nieuws

Herstel nieuwbouwsector 2021 laat nog even op zich wachten

Het corona-virus blijft de economie dwarszitten. Sinds de beperkende maatregelen die sinds december de tweede golf moeten bestrijden, is het economisch herstel onderbroken en zijn de economische vooruitzichten verslechterd. Omdat er in de bouw breed over het algemeen goed doorgewerkt kan worden hoeft de bouwsector van deze verslechtering misschien niet zoveel te merken, maar dat betekent niet dat de nieuwbouwvooruitzichten goed zijn.

De indruk is dat de meeste bouwondernemers minder zorgen hebben over de corona-crisis, maar des te meer over die andere crisis: stikstof. Hoewel coördinerend minister Carola Schoten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mag rekenen op een meerderheid in de Eerste- en Tweede Kamer voor haar stikstofwet, met daarin een structurele stikstofaanpak en een vrijstelling voor de uitvoering van de bouwprojecten, heeft dat niet alle stikstofzorgen kunnen wegnemen. Om nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen in gebruik te nemen, is namelijk ook stikstofruimte nodig en het is de vraag of die- zeker op lange termijn- voldoende kan worden vrijgespeeld.

Positieve ontwikkeling vergunningsverlening

De vergunningsverlening voor de woonsector is gegroeid in het derde kwartaal van 2020, de hoop is dat deze groei vastgehouden kan worden.Mogelijke afzwakking heeft direct gevolgen voor de kracht van herstel van de woningbouwproductie. Veel bedrijven die als relatie van Phylum bekend zijn, hebben een zogenoemde toeleveringsfunctie aan de bouw. Dit betekent ook dat de werkgelegenheid vooralsnog op voldoende niveau zit. Afhankelijk van de regelgeving van de nieuwe stikstofwet voor de bouw zal naar verwachting 2022 de woningbouwproductie echter weer op het vereiste niveau kunnen komen.