Workshops Phylum

Phylum heeft in het kader van personeelsmanagement ingezet op een tweetal workshops die aan te bevelen zijn: Leiderschap en Functioneringsgesprekken. Eerder hebben wij de datum van de komende workshop op het gebied van leiderschap al gecommuniceerd: 14 juni 2017. Ook onder het kopje “Agenda” op de website van Phylum tref je de meest actuele data aan van de workshops. In deze workshop wordt aan een vijftal aspecten van leidinggeven aandacht besteedt: bedrijfscultuur, accentverschuivingen in een organisatie, profiel van de manager, verschillende typen managers en communicatiestijlen. De workshop is vooral bedoeld om belangrijke zaken die te maken hebben met leidinggeven, onder de aandacht te brengen. Zaken die meer dan gewenst is vaak over het hoofd worden gezien of waar onvoldoende aandacht voor is in de praktijk van alledag. Ook kan de deelnemer een eigen case inbrengen op die dag.

In het najaar: 4 oktober 2017 komt de workshop functioneren en beoordelen op de agenda.

Meer weten? info@phylum.nl of bel.