Wij lazen voor u!

Oplopend personeelstekort in vergrijzende industrie. In zowel de hout- en bouwmaterialenindustrie als in de meubelindustrie loopt het tekort aan personeel op. Aan het begin van het vierde kwartaal van dit jaar meldde bijna 16 procent van de industriële bedrijven dat personeelstekort de productie belemmert. Sinds de start van de conjunctuurmeting in 1985 lag dat aantal niet zo hoog. In de industrie werken bijna 9 procent minder mensen dan in 2005, terwijl de sector steeds verder vergrijst. Dit meldt het CBS.  

In de hout- en bouwmaterialenindustrie klaagt 19% van de bedrijven over een gebrek aan personeel; in 2016 ging het nog om 6,7%.  

In de meubelindustrie sprak in 2016 al 17,5% van de ondernemingen van een personeelstekort, een percentage dat momenteel is gestegen tot 19,9%. En die stijging ontwikkelt zich snel: van 13% in het derde kwartaal naar 20% in het vierde kwartaal.  

Het opgelopen personeelstekort valt samen met een toegenomen vraag: het percentage bedrijven dat een tekort aan vraag als belemmering ervaart ligt namelijk op het laagste punt sinds eind 2008. Met het gestegen personeelstekort en de hogere vraag naar hun producten stijgt het aantal vacatures in de industrie: sinds het derde kwartaal van 2008 stonden er niet zoveel vacatures open. Per duizend banen van werknemers waren er aan het eind van het derde kwartaal 23 vacatures.  

Binnen de industrie knelt het personeelstekort het meest bij bedrijven die werkzaam zijn in de machine-industrie en in de reparatie en installatie van machines. Aan het begin van het vierde kwartaal zat bijna een kwart van de bedrijven in deze branches verlegen om personeel. In de bouwgerelateerde industriebranches neemt het personeelstekort snel toe. Het aantal bedrijven dat een personeelstekort meldde steeg tussen het derde en het vierde kwartaal van 12 naar 19 procent.    

(bron: houtwereld, december 2017)