Wet DBA opnieuw opgeschort!

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) blijft tot 1 januari 2020 opgeschort. Opdrachtgevers die denken hierdoor te kunnen sjoemelen, moeten oppassen. Vanaf 1 juli 2018 opent de fiscus de jacht op alle kwaadwillenden.

Meerdere malen berichten wij in onze nieuwsbrief de voortgang van de concept wet DBA. Het vorige kabinet stelde de wet meerdere keren uit en ook nu opnieuw gaat minister Koolmees niet tot invoering over. Er is afgelopen jaar veel kritiek en onrust geweest. Veel onduidelijkheden bij nieuwe regels waardoor veel zzp-ers (opdrachtnemers) inkomsten kwijt zijn geraakt.

Discussie spitst zich toe op zogenoemde kwaadwillende. Wanneer ben je dat voor de Belastingdienst? Dat is wanneer een opdrachtgever ' opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking en daarmee dus een oneigenlijk fiscaal voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast' aldus de fiscus.

Criteria van kwaadwillendheid

De belastingdienst richt zich nu alleen op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Tot 1 juli 2018 blijft dit zo. Maar vanaf deze datum handhaaft de fiscus in alle gevallen, wanneer de volgende drie criteria bewezen kunnen worden geacht:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Deze handhaving vindt plaats in het kader van de reguliere controles loonheffingen.

Vragen? Neem kontakt op met Phylum.