Voortgang ESF projecten

Medio maart lopen alle huidige ESF projecten waar Phylum een adviserende rol in speelt, af. Uiterlijk eind april dienen alle projecten te zijn verantwoord bij het Agentschap SZW. Tegelijkertijd is er een 15-tal nieuwe aanvragen ingediend door de deelnemende bedrijven waar intussen de eerste reacties op binnen komen.
Een positief beeld is dat steeds meer deelnemers zich gaan oriënteren op de eigen werknemers. Want dat is uiteindelijk waar het bij vrijwel alle projecten om gaat: het centraal plaatsen in de onderneming van de werknemers die er werken. Talentontwikkeling, samenwerking, interne communicatie, maar ook werkstress, is een greep uit de thema’s die zich in deze projecten aandienen. En dat allemaal gericht op elk individu in het bedrijf.
Ook de vraag hoe een werknemer langer gebonden kan blijven aan de onderneming, welke werkzaamheden iemand aan kan in leeftijdscategorieën gezien tot aan de doorlooptijden van een product in de fabriek. Je komt ze allemaal tegen en op elk thema of een aspect daarvan dient een antwoord te komen. Want dit is waar het over gaat: investering op lange termijn in uw eigen medewerker(s): duurzaam!

Meet weten?
Info&phylum.nl en stel uw vraag of bel: 072 747 01 01