Voor u uitgelicht! : HRM systeem in het MKB

De snel veranderende omgevingen die ook in het MKB plaatsvinden, geven aanleiding dat er andere en nieuwe competenties nodig zijn binnen het bedrijf: voor elk project moet de juiste medewerker worden gevonden. Het HRM systeem dat veelal wordt gehanteerd, stoelt op loyaliteit en beperkt vaak medewerkers in hun kennisontwikkeling. In dit systeem is de belangrijkste functie organisatieloyaliteit en – identiteit bij de vaste medewerkers. Dit systeem staat nog steeds erg centraal. We zien echter, zeker bij innovatieve bedrijven, een vorm van innovatie -HRM systeem. Hier zorgt het systeem voor de kracht van persoonlijke netwerken en toegevoegde waarde van specialisten; veel aandacht aan het managen van teams. Teamprikkels worden speciaal ontworpen om communicatie, kennisdeling, samenwerking en onderlinge ondersteuning te promoten. Kortom gezegd: het is gericht op het laten groeien van persoonlijke talenten. Phylum ondersteunt u bij het inrichten en bespreken van dit soort vernieuwende instrumenten die van cruciaal belang kunnen zijn bij de doorontwikkeling van uw onderneming