Voor u gelezen!: payrollers dezelfde behandeling als andere werknemers

In Nederland werken een kleine 200.000 mensen als “ payrollers”. Ze staan dan onder contract bij een payrollbedrijf, dat ze vervolgens uitleent aan een andere organisatie. Daarvoor betaalt die organisatie natuurlijk een vergoeding, maar het scheelt hen wel bijvoorbeeld het risico op ziekte of hoge ontslagkosten. Payrollen is regelmatig onderwerp van gesprek, omdat het vaak gezien wordt als een manier waarop(grote) organisaties onder hun verplichtingen naar werknemers proberen uit te komen. Momenteel wordt er een initiatiefwet voorbereid die payroll moet verbieden, maar die naar eigen zeggen wel beoogt om payrollwerknemers gelijke rechten toe te kennen.

In een 1e reactie op dit voornemen van de Tweede Kamer laat de ABU(Algemene Bond van Uitzendondernemingen) weten verbaast te zijn. De gelijke behandeling zoals het initiatief voorstelt, is volgens de ABU allang wettelijk geregeld. De ABU wacht de voorstellen eerst maar af.

Uit ZIPconomy september 2017.