Tekort aan vakmensen groeit snel

Eerder berichtten wij in onze nieuwsbrieven afgelopen jaar over de alarmbellen die zijn gaan rinkelen omtrent de verwachting van het aantal vakmensen de komende jaren. De vraag naar technisch opgeleide vakmensen neemt door de aanhoudende economische groei sterk toe. Als er niet meer jongeren in het MBO een technische opleiding gaan volgen, dreigt het tekort aan technici in het algemeen met 20.000 per jaar toe te nemen. Meer sturing blijkt nodig van leerlingen om het tij te kunnen keren. Bijvoorbeeld een numerus fixus op MBO opleiding met een lage baankans. Ook zal praktijkonderwijs binnen het MBO onderwijs een grotere rol moeten krijgen. Alleen op deze wijze blijven techniekleerlingen gemotiveerd en verbetert de doorstroming naar de arbeidsmarkt. Op deze wijze uit het ING Economisch Bureau haar gedachtegoed in haar visie op een betere aansluiting van technisch MBO op de arbeidsmarkt.

Momenteel zijn er veel “krapteberoepen”. Door onder meer duidelijkere keuzes te maken in het opleidingen aanbod kunnen scholen meer leerlingen en studenten opleiden. Ook het schrappen van opleidingen behoort daarbij als er geen regionale vraag is of een andere school biedt dezelfde opleiding aan. Ook de bekostiging door de overheid om bijvoorbeeld arbeidsmarktrelevantie een hogere vorm van bekostiging te geven.

In vorige nieuwsbrieven berichtten wij al dat het aantal leerlingen en studenten die voor een bouw gerelateerd beroep kiezen, absoluut ontoereikend is voor de komende jaren. Inmiddels weten we dat het tekort drastisch elk jaar oploopt. Simpel weg omdat sommige scholen gewoon niet meer opleiden vanwege gebrek aan belangstelling. Maar ook veel specifiekere beroepen, waaronder loodgieters als voorbeeld, ziet dramatische ontwikkelingen. Alleen al in deze branche is er de komende 4 jaar een tekort van 15.000 vakmensen.

Er is een groot aantal initiatieven ontwikkeld door veel partijen. Een goede vorm van inzet van vakmensen is ook je als bedrijf richten op het behoud van de mensen waarmee je het moet doen. Duurzame Inzetbaarheid kan daarbij een toepasselijke uitdaging zijn. Phylum ondersteunt deze initiatieven.

Reageren? info@phylum.nl