Resultaten enquête deelnemers dag Phylum 5 april

Het lijkt alweer zo lang geleden! We zijn al weer met zo veel andere zaken bezig dat we in de waan van alle dag vaak ook weer vooruit kijken naar de jaarlijkse deelnemers dag van Phylum die op 5 april jl. werd gehouden.Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van onze deelnemers hebben we voorafgaand aan de deelnemers dag een onderzoek gedaan onder onze bedrijven met vragen wat er van en op een relatie dag als deze verwacht wordt. Dat hebben we deels kunnen meenemen in het op 5 april jl. gehouden event. Deze resultaten hebben we ook op de hoofdlijn eerder bekend gemaakt in onze nieuwsbrief.

Na afloop van de deelnemers dag hebben we de aanwezigen gevraagd een enquête in te vullen over de bevindingen van de dag zelf. De resultaten hiervan delen wij graag met onze deelnemers.

Samenvattend mag Phylum constateren dat de aanwezigen tevreden zijn over de relatiedag. We vinden het met elkaar nog steeds belangrijk dat er 1 x per jaar een netwerk bijeenkomst is, waar kennis kan worden gedeeld en waar ruimte is voor discussie. Dit laatste vraagt aandacht bij Phylum. Deelnemers vinden ook dat daar meer tijd voor mag komen. Ook de mini-workshops die gegeven zijn, krijgen allemaal een hoog waarderingscijfer en de informatie die gedeeld werd, is als zeer nuttig ervaren. Van alle onderdelen die door de adviseurs werden ingevuld scoort deskundigheid hoog. Dit alles vat Phylum samen met de vraag: “ waar brengt ons dit?” Want er zijn zeker verbeterpunten. Inspelen op de gewenste aandachtspunten zoals een deskundige spreker over een thema dat actueel is, netwerken en discussie, maar ook het volgen van een workshop naar keuze waar meer tijd en ruimte voor is. De uitkomsten van deze gehouden enquête (waarvoor dank), de bevindingen van het eerder gehouden onderzoek naar de vorm en inhoud van een relatiedag zullen meegenomen worden naar een volgende ontmoeting. Een ontmoeting waar we eigenlijk al weer naar uitkijken, want Phylum is er door en voor de ondernemers: vraaggericht en deskundig.