Regeerakkoord – Wet DBA wordt vervangen, opdrachtgeversverklaring via webmodule

Wat staat er in het regeerakkoord over de positie van zelfstandigen?

De Wet DBA wordt vervangen!
Er komt een minimum tarief voor zzp-ers, een opt-out mogelijkheid en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een zogenoemde webmodule.

Zzp-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is van belang dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er geen sprake is van een arbeidsrelatie. De eerdere Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), waarover Phylum meerdere keren berichtte, heeft voor die laatste vraag absoluut geen heldergheid gegeven, maar juist onrust gebracht waardoor veel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. De Wet DBA wordt daarom vervangen, al voor dat hij in werking treedt! De nieuwe wet waar het nieuwe kabinet mee komt, moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.

De nieuwe wet gaat een aantal zaken regelen die van groot belang kunnen zijn voor u als ondernemer die gebruik maakt van inhuur zzp-er, of als u al als zzp-er werkzaam bent.

Kort samengevat halen we drie beleidslijnen in de nieuwe wet er uit die op het volgende neerkomen:
1- Altijd een arbeidsovereenkomst bij laag tarief zzp-ers. Dit tarief zal vermoedelijk komen te liggen in een bandbreedte tussen de 15 en 18 euro per uur.
2- Aan de bovenkant van de markt wordt voor zzp-ers een zogenoemde ‘ opt out’ ingevoerd voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen als er sprake is van een hoog tarief (boven 75 euro) in combinatie met een korte duur overeenkomst(minder dan 12 maanden) of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.
3- Voor zzp-ers boven het lage tarief wordt een zogenoemde ‘ opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Hierin wordt ook de ‘ gezagsverhouding’ geregeld.

U kunt van Phylum verwachten dat we u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang en invoering nieuwe wet DBA.