Phylum scoort met uitvoering van ESF projecten

Afgelopen weken is een aantal ESF projecten voor het tijdvak 2017-2018 van start gegaan. Mede op basis van een subsidie van het Agentschap SZW heeft een 20-tal bedrijven afgelopen maanden een belangrijke stap op weg gezet naar brede inzetbare en duurzamer inzetbare medewerkers. In de context van langer doorwerken totdat de staatspensioen gerechtigde leeftijd is bereikt en in te zetten om medewerkers langer aan het bedrijf proberen te binden door het blijvend “ leuk” te houden, wordt er veel energie gestoken bij veel van onze lid-bedrijven.

Een ESF project kent voordelen, maar zeker ook een aantal verplichtingen. Een daarvan is de publicatieplicht. Phylum ondersteunt de bedrijven waar een ESF project van start is gegaan met concepten en logo’s waar elke ondernemer gebruik van kan maken. Of zelfs meer dan dat: als je een ESF project gestart bent en daarover moet publiceren, kan je dit ook zien als een kans: uitnutten van deze plicht door er over te (laten) schrijven op je eigen website, facebook en ander social media.