Organisatieontwikkeling

Vraag tien mensen " wat is organisatieontwikkeling" en je krijgt waarschijnlijk tien verschillende antwoorden. Organisatieontwikkeling is dan ook een containerbegrip dat gerelateerd is aan begrippen en concepten als verandermanagement, leren en implementeren. Een eenduidig antwoord op de vraag ' wat is organisatieontwikkeling' is dan ook niet te geven. Toch is er een aantal overeenkomsten als het gaat over de vraag ' wat is organisatieontwikkeling'.

Organisatieontwikkeling gaat over het realiseren van verandering(en) in de persoonlijke of organisatorische situatie om beter te presteren en succesvol te kunnen zijn. Bij Phylum gaan deze veranderingen altijd samen. Organisatorische groei gaat dan hand in hand met persoonlijke groei binnen de zakelijke context.

Organisatorische verandering

Organisatieontwikkeling gaat over het groeien naar een gewenste situatie. Menselijk gedrag is daarbij het moeilijkste. En juist in dit deel heeft Phylum haar extra toegevoegde waarde. Het is verstandig om mensen al in een vroeg stadium bij verandering te betrekken. Het vergroot het draagvlak, het begrip en het commitment voor de nieuwe verandering. Phylum gebruikt heel vaak dit participatieve verandermanagement. De verandercyclus begint bij een goede communicatie: het tijdig verstrekken van informatie over de wijziging die gaat komen. Daarbij wordt nog eens uitgelegd wat het doel van de verandering is en welke stappen worden doorlopen. Het invoeren van de verandering zelf wordt goed voorbereid en zorgvuldig uitgevoerd, samen met de medewerkers.