Nieuwe werkwijzer Poortwachter beschikbaar

UWV heeft de nieuwe Werkwijzer Poortwachter beschikbaar gesteld. Dit is de opvolger van de Werkwijzer RIV-toets in de praktijk.

De eerste 2 ziektejaren hebben zowel de werkgever als de werknemer de primaire verantwoordelijkheid van verzuimbegeleiding en re-integratie. Eventueel ondersteunt door een arbodienst of bedrijfsarts. Het doel van deze inspanningen is om het verzuim zo kort mogelijk te laten duren en instroom in de wet WIA te voorkomen. Kan de werknemer na 2 jaar nog zijn werk niet hervatten, beoordeelt het UWV het recht op een WIA uitkering aan de hand van de Poortwachterstoets.

Met de nieuwe werkwijzer wil UWV werkgevers, werknemers en diegenen die hen ondersteunen een richtlijn geven van wat in de praktijk wordt verwacht in de eerste twee ziektejaren.

Meer weten? www.uwv.nl