MKB-Nederland en VNO-NCW

MKB-Nederland en VNO-NCW richten zich met de plannen voor een versterkte samenwerking meer op de verscheidenheid in de achterbannen. Zodat de ondernemerspraktijk nog meer doorklinkt tegenover de macrobenadering die regering en politiek vaak hanteren. Onder het motto 'Nederland Onderneemt!' willen de twee verenigingen al het ondernemerschap van elke grootte en hoedanigheid verbinden. Er komt een versterking van de MKB-lobby door een gezamenlijke ondernemersagenda in te voeren en er wordt een nieuw platform 'MKB-Ondernemerschap' opgezet. De vernieuwde samenwerking wordt gefaciliteerd door een op te richten federatie, waarvan beide verenigingen lid zijn. Voor meer informatie: kijk op de site van MKB-Nederland en/of VNO-NCW.