Loonsverhoging in timmerindustrie?

FNV Bouw heeft haar CAO voorstellen voorgelegd aan de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie; de gesprekspartner waarmee dit plaats vindt. Onderstaand een samenvatting van de onderwerpen die FNV leden, werkzaam in de bedrijfstak, aan de FNV hebben doorgegeven.

Voorgesteld is om de huidige CAO, die per 1 april aanstaande afloopt, met 1 jaar te verlengen zodat de uiterlijke datum 31 maart 2018 wordt.

FNV zet in op een loonsverhoging van 2,5% per 1 april aanstaande, die volgens de vakbond passend is bij de verbeterde economische situatie in de timmer-industrie.

Automatische verhoging van de AOW-leeftijd moet volgens de FNV stoppen voor mensen werkzaam in een zwaar beroep.

Daarnaast wordt er gepleit voor een verbetering van de reiskostenregeling.
Bron: Houtwereld 2 februari 2017