Klankbordgroep Phylum Duurzame Inzetbaarheid

Oudere werknemers fit houden tot het pensioen. Dat is vaak de associatie bij ‘ duurzame inzetbaarheid’. Maar er meer. Veel meer. Het is een onontkoombaar thema: Duurzame Inzetbaarheid.

Het gaat niet alleen over gezondheid, maar ook over motivatie, vakbekwaamheid en werk-privé balans. Een aansprekende definitie, maar hoe daaraan vorm te geven? Hoe voorkomen we dat dit verwordt tot een wensonderwerp zonder prioriteit?

Ouderen en jongeren in onze bedrijven ervaren deze transformatietijd waarin we leven verschillend. Daar waar ouderen leerden tot op het niveau van bouten en moeren, zijn jongeren breder opgeleid, maar hebben weinig praktijkervaring, iets wat nu juist de ouderen wel hebben opgedaan. Bij jongeren kan dit tot veel stress leiden. Ouderen kunnen dus veel van jongeren leren, maar zeker ook andersom.

Ook bij Phylum delen wij dit generatie denken. De volgende vraag is echter nu: hoe voer je e.e.a. in je bedrijf door? Phylum wil hier maatwerk voor verrichten. Door eerst een quickscan op te stellen waar gegevens uit kunnen rollen. Mede op basis daarvan kan er gesproken worden wat nu de situatie in het bedrijf is. Op deze wijze kan er een vorm van een matrix op worden gemaakt met gegevens en suggesties voor de aanpak.

Phylum wil een klankbordgroep hiervoor opzetten. Een groepje mensen die met elkaar de ontwikkelingen op dit gebied bespreken en antwoorden proberen te vinden om op een handige en vooral praktische manier er mee aan de slag te kunnen.

Meedoen? Meedenken? Meld u aan: Ingen Molenaar via i.molenaar@phylum.nl

In overleg wordt de locatie en datum vastgesteld.