Inzetbaarheid: ontwikkeling en flexibiliteit

Onze maatschappij bevindt zich in een overgangssituatie is ook de redenering vanuit Phylum. De nadruk op permanente ontwikkeling en flexibiliteit is een manier van werkbenadering waaraan een deel van de werknemers van nu maar moeilijk kan wennen, maar straks weet men niet beter. Het bedrijfsleven zal, onder andere door toenemende digitalisering, veel dynamischer worden, en wisseling van functie en veranderingen binnen een functie worden de norm. Werknemers doen er goed aan zoveel mogelijk op deze ontwikkeling te anticiperen.

Factoren die hierbij een rol spelen, zoals geformuleerd op de website duurzame inzetbaarheid.nl van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid:

- gezondheid | gezond eten en bewegen zorgt voor minder verzuim en meer energie op het werk.

- betrokkenheid | zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.

- werkplezier | autonomie in het werk, verbinding met collega’s en ruimte voor vakmanschap: cruciale factoren die bijdragen aan bevorderen van werkplezier en verminderen van werkstress.

- ontwikkeling | inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen.

- fysieke belasting | fysieke over- en onderbelasting zorgt voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.

Bron: www.duurzameinzetbaarheid.nl