Informatiebijeenkomst bescherming persoonsgegevens

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. De AVG is in mei 2016 in werking getreden.

Van organisaties en bedrijven wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor de tijd tot 25 mei 2018. Daarna kan een boete opgelegd worden indien blijkt dat de richtlijn niet nageleefd wordt.

Is uw bedrijf klaar voor de toekomst in het kader van de AVG? Meer weten of vragen?

Bel Phylum: 072 – 747 01 01