Hoge Raad doet uitspraak regeling WVA

De Hoge Raad heeft op 22 september jl, na ruim 4 jaar slepende juridische procedures, een definitieve uitspraak gedaan over de inhoud van beroepsopleidingen, die in de tijd van de economische crisis als onderdeel van de toenmalige regeling WVA zijn gegeven en gevolgd. Een groot aantal bedrijven, waaronder ook lidbedrijven van Phylum, zijn hiermee naar alle waarschijnlijkheid van alle eerder opgelegde boetes en naheffingen verlost.

De regeling destijds van de Wet Vermindering Afdracht (WVA) werd naast de werktijdverkorting in die periode opgetuigd. Doel was om de tijd dat de werknemers van de bedrijven die gebruik maakten van deze regeling niet konden werken omdat ze tijdelijk in de WW terecht waren gekomen, een kwalificerende opleiding te laten volgen. Het voormalige Kenniscentrum SH&M uit Woerden verzorgde de inhoudelijke vakgerichte opleidingen waar ook deelcertificaten voor gehaald konden worden. Een zeer op maat gerichte opleiding die vruchten af heeft geworpen. Tijdens dezelfde periode maakte de belastingdienst bezwaar: er zouden onterechte gelden naar de bedrijven zijn gegaan voor opleidingen. In de WVA regeling was namelijk ook opgenomen dat deelnemende bedrijven de kosten voor de onderwijstrajecten met een korting op de loonbelasting en premieafdracht zouden kunnen bekostigen.

Onder aanvoering van de NBvT heeft de belastingdienst nu een tik op de vingers gekregen van de Hoge Raad. De gehele uitspraak in deze slepende situaties is te vinden op www.rechtspraak.nl