Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor talenten?

In een krappe arbeidsmarkt is het als MKB bedrijf zeer lastig om de juiste medewerkers te vinden. De concurrentie is groot en hier en daar zien we dat medewerkers switchen van bedrijf als daar meer wordt verwacht dan het huidig aanbod. Een uiterst serieuze, en tegelijkertijd zorgelijke situatie. Immers, we weten al geruime tijd dat de mbo-instellingen onvoldoende opleiden in kwantitatieve zin als het om de vraag gaat. Zeker ook in bouw-gerelateerde opleidingen. Los van de huidige discussie of de opleiding wel voldoende aansluit bij de gevraagde kennis bij een mkb bedrijf in houtverwerking. Diverse bedrijven proberen allemaal tegelijk dezelfde groep “ zeldzame” talenten aan zich te binden.

Aandacht voor het talent is cruciaal en gaat veel verder dan materiele beloningen alleen. Motiverend werk, regelmatige feedback en erkenning en waardering zijn eveneens belangrijke redenen voor talentvolle medewerkers om te blijven.

Het is ook belangrijk dat duidelijk is wat we eigenlijk met “ talent” bedoelen. Talentmanagement, om het helder te formuleren, moet passen bij de doelstellingen van het bedrijf. Daarnaast moet er een goede match zijn tussen de behoeften van het individu en de behoeften en kenmerken van de organisatie.

Daarnaast is het van belang dat het talent ontwikkelt moet worden. Tenslotte dient het talent “vast gehouden” te worden: ontwikkel een cultuur van motivatie, betrokkenheid en erkenning.

Vragen? Bij dit interessante onderwerp kan Phylum u van dienst zijn. Phylum kent een groot netwerk van specialisten op deze gebieden en staan voor u klaar. Informatie? Ingen Molenaar (i.molenaar@phylum.nl)