Handhaving nieuwe zzp-wet weer uitgesteld

Zelfstandigen zonder personeel, de zogenoemde zzp-ers en de bedrijven die hen inhuren hoeven voorlopig nog niet te voldoen aan de nieuwe zzp-wetgeving. Handhaving van de in mei 2016 ingevoerde wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw uitgesteld tot op z’n vroegst juli 2018. Demissionair staatssecretaris Eric Wiebes heeft dit jl. laten weten aan de Tweede Kamer. Het is de tweede keer dat de handhaving van de wet DBA wordt uitgesteld. Nadat de invoer van de wetgeving op een groot aantal problemen eerder was gestuit, schortte Wiebes de controle op naleving ervan eind vorig jaar al op tot januari 2018.

Nu is dit dus weer langer opgeschort tot juli 2018. In de tussentijd heeft het kabinet onderzocht of aanpassing van de arbeidswetgeving wellicht een oplossing is voor de geconstateerde moeilijkheden bij in- en doorvoering van de aangenomen DBA wet. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn inmiddels bekend. Volgens Wiebes is het een taak voor de nieuwe regering om te beslissen of de arbeidswetten moeten worden aangepast of niet. Daarom heeft hij tot een nieuw uitstel van de DBA-wetgeving besloten. Meet weten? Op www.ondernemersplein.nl lees je meer.