Gang naar rechter bij wanbetalers

Onlangs werd er in de media berichtgeving gedaan omtrent het innen van achterstallige betalingen voor kleine ondernemers en zzp-ers. Gesteld werd dat de gang naar de rechter, bij in gebreke blijven van betaling door de debiteur, nauwelijks zin heeft. Wij gingen eens na hoe dit komt. Stel: je hebt als kleine ondernemer nog een bedrag tegoed van €510. Betaling blijft achterwege, dus je wend je tot de rechter. Grote kans dat je maar 14 euro overhoudt. Hoe komt dat?

Staffel griffierechten

De griffierechten die betaald moeten worden bij het aanspannen van een rechtszaak, zijn zo gestaffeld dat de investering die je moet doen om je geld via de rechter te krijgen, buiten proportioneel genoemd kan worden. Immers, bij genoemd voorbeeld van €510 moet je €476 aan griffierechten betalen. Daarnaast nog ca. €20 proceskosten en dan heb je dus €14 over. Griffierechten worden betaald aan het begin van civiele en bestuursrechtelijke procedures (niet bij strafzaken). De drempelbedragen in de tarieven houden geen rekening met kleinere vorderingen. Sterker nog, er lijkt sprake te zijn van een ontmoedigingsbeleid. Het evaluatierapport van de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken laat ook zien dat het aantal handelszaken met 20 procent daalde na de invoering van de nieuwe drempelbedragen in 2011.

Grens van faillissement

Een aanpassing is nodig omdat veel kleine ondernemers en zzp-ers door deze staffeling, de klos kunnen worden. Je bereikt al gauw de grenzen van faillissement als je voor veel van dit soort kleine bedragen de gang naar de rechter moet gaan maken. Het zou een grote verbetering zijn als de minister de griffierechten voor kleine vorderingen naar beneden bijstelt, zoals ook de situatie was voor 2011. Ook de Raad voor de Rechtspraak, gerechtsdeurwaarders, advocaten en credit managers pleiten voor een lager tarief bij kleine schulden.