Explosie Veiligheids Document (EVD)

Elk bedrijf dat werkt met explosiegevaarlijke stoffen is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een EVD-document (ATEX 153, voorheen ATEX 137). In geval van calamiteiten of bij inspectie door de overheid moet u als bedrijf kunnen aantonen dat er over de explosieveiligheid is nagedacht. Met een EVD en een bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) staat u sterk.

Vindt u veiligheid ook belangrijk? Stop dan nu brand- en explosiegevaar!

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht de werkgever, indien binnen een bedrijf explosiegevaar bestaat, een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen.

Met een EVD brengt u eventuele explosiegevaren in kaart en geeft u aan waar er binnen uw bedrijf risico's aanwezig zijn en welke technische maatregelen u heeft genomen deze risico's op te heffen of te reduceren tot een acceptabel niveau en door welke organisatorische maatregelen de restrisico's op een acceptabel niveau blijven.

Bij inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, loopt momenteel een programma 'Gevaarlijke Stoffen'. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet voorhanden hebben van een adequaat EVD en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen voor uw bedrijf hebben.

Wij begrijpen dat niet iedereen thuis is in deze (soms ingewikkelde) materie. Of dat bedrijven simpelweg door tijdgebrek of door andere prioriteiten geen mogelijkheid zien om dit vereiste Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen.

Phylum kan u, in samenwerking met SKH, ontzorgen in het opstellen van een EVD. Onze deelnemers hebben eerder hier inmiddels via een nieuwsbulletin meer informatie over ontvangen. In januari organiseerde Phylum een informatiedag. Gemist? Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze adviseur Bas Meijer via b.meijer@phylum.nl