ESF subsidie duurzame inzetbaarheid dit jaar? Wees er snel bij!

Bedrijven en instellingen kunnen dit jaar in vrij korte periodes subsidie aanvragen voor projecten duurzame inzetbaarheid. Afgelopen drie jaar waren er al mogelijkheden omtrent dit thema, waar een deel van de deelnemers van Phylum gebruik van heeft gemaakt. In juni jl. was de eerste mogelijkheid.

Aanvragers kunnen in een van de komende tijdvakken subsidie aanvragen. Vanuit Phylum worden de deelnemers van Phylum gevraagd of zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar en de thema’s zijn dezelfde als voorgaande jaren. Het maximale subsidiebedrag (50%) is verhoogd naar euro 12.500,00 per project, dat is iets meer dan voorgaande jaren. Komen er in elk tijdvak meer aanvragen binnen dan er geld beschikbaar is, dan loot Uitvoering Van Beleid in welke volgorde zij de aanvragen afhandelt.

Wilt u er (weer) gebruik van maken? Ga de mogelijkheden na, informeer bij Phylum: Ingen Molenaar per e-mail i.molenaar@phylum.nl