ESF subsidie duurzame inzetbaarheid 2019

Bedrijven en instellingen kunnen zeer binnenkort subsidie aanvragen voor projecten duurzame inzetbaarheid.
Bedrijven en instellingen kunnen van 12 november tot en met 16 november 2018 een aanvraag indienen bij Uitvoering Van Beleid om mensen langer en productief aan het werk te houden.

Aanvragers kunnen in het komende tijdvak subsidie aanvragen. Vanuit Phylum worden de deelnemers van Phylum gevraagd of zij gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar en de thema’s zijn dezelfde als voorgaande jaren. Het maximale subsidiebedrag (50%) is verhoogd naar euro 12.500,00 per project, dat is iets meer dan voorgaande jaren. Komen er in elk tijdvak meer aanvragen binnen dan er geld beschikbaar is, dan loot Uitvoering Van Beleid in welke volgorde zij de aanvragen afhandelt.

Wilt u er (weer) gebruik van maken? Ga de mogelijkheden na, informeer bij Phylum: Ingen Molenaar per e-mail i.molenaar@phylum.nl