Duurzame Inzetbaarheid bedrijven

Het thema Duurzame Inzetbaarheid is de laatste jaren een breed begrip geworden. Phylum is regelmatig initiatiefnemer en nodigt bedrijven uit om na te denken over de manier waarop u als bedrijf in de toekomst uw medewerkers meer kan faciliteren. Want dat is waar het feitelijk echt om gaat: uw eigen medewerkers. Zorgen dat elke medewerker zich op het persoonlijke niveau kan ontwikkelen, de alledaagse problemen van werkdruk en stress omzetten in een goed werkklimaat en mogelijkheden zien om de persoonlijke ambities om te zetten naar concrete doelen. Wij gaan u als bedrijf daar bij helpen. Met de juiste middelen, vakkundigheid en expertises die aanwezig zijn. Doelen die leiden tot persoonlijke ontwikkelingsplannen en die inzetten op een gehele andere manier van denken en handelen. Niet gemakkelijk? Zeker niet! Maar wij zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheden die het Agentschap SZW onder meer ter beschikking stelt, aangewend moeten worden om de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten.

Twijfelt u nog? Praat vrijblijvend met ons: info@phylum.nl