De nieuwe Arbowet

Een bedrijfsarts die vrij mag rondlopen op de werkvloer. Een ondernemingsraad die mee mag beslissen over de persoon van preventiemedewerker. Op 1 juli 2017 krijgen bedrijven te maken met een gewijzigde Arbowet en die geeft veel partijen nieuwe rechten en plichten. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie, medewerkers en medezeggenschapsraad meer inspraak.

Het is verstandig je goed voor te bereiden op de veranderingen. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Zo kan elke medewerker straks op eigen beweging de bedrijfsarts bezoeken. Contracten met arbodiensten zullen worden aangescherpt. Zaak van ons allemaal! Meet weten? Neem kontakt op met uw eigen arbodienst of vraag Phylum: info@phylum.nl