Bouwwet door Tweede Kamer

Zonder slag of stoot is het zeker niet gegaan: een akkoord van de Tweede Kamer op de omstreden nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, zoals de officiële titel is. Ondanks veel kritiek van gemeenten, consumenten, Vereniging Eigen Huis en diverse politieke partijen, kreeg minister Plasterk uiteindelijk een ruime meerderheid achter zich voor de omvangrijke stelselwijziging.
Nu er na ruim 15 jaar overleg eindelijk een akkoord is, wordt de positie van de consument sterker. Dat is in ieder geval de essentie van de wet. Bouwers krijgen daarentegen een hogere aansprakelijkheid. Vlak voor oplevering moeten bouwers ook bewijzen dat een woning aan het zogenoemde Bouwbesluit voldoet. Hoe dit laatste in z’n werk moet gaan, is voorlopig nog wel de grote vraag en zal verder moeten worden uitgewerkt.
Zorgen zijn er zeker nog: de kosten van het nieuwe stelsel, zonder bouw- en woningtoezicht, een nog op te tuigen toelatingsorganisatie door de overheid om er maar een paar te noemen. Lees ook meer over deze omvangrijke wijziging in het bouwstelsel: www.cobouw.nl