Betrokkenheid medewerkers vergroten

Goede functionerings- en beoordelingsinstrumenten kunnen de betrokkenheid van elke medewerker vergroten. Daarbij vooral focussen op talenten!

Het is meetbaar dat focussen op talenten leidt tot meer werkplezier en betere prestaties. Maar het zorgt ook voor meer betrokkenheid als mensen hun talenten kunnen laten zien.

Dat ze daarmee ook aandacht opeisen is daar ook een gevolg van. Kijk naar iemands sterke punten en focus daarop. Dit wil niet zeggen dat je de minder sterke kanten die elke medewerker nu eenmaal ook heeft, moet vergeten. Integendeel; daar moet je ook aandacht aan geven. Maar er dient wel een goede balans te zijn in iemands kennen en kunnen in relatie met de talenten die er zijn.

Verantwoordelijk voor eigen prestaties: het lijkt gemakkelijker dan we denken in de uitvoering. Toch is dit een van de aspecten voor elke leidinggevende waar meer aandacht aan zou moeten worden besteed. Phylum kan u daarbij ondersteunen: in de vorm van (mini) workshops, persoonlijke begeleiding en teamontwikkeling. De traditionele functionerings- en beoordelingscyclus die elk jaar op de agenda verschijnt bij elke onderneming, hoeft echt niet geschrapt te worden zoals vele andere organisatiedeskundigen menen. Echter, het vraagt op sommige momenten een nieuw inzicht, nieuw elan.

Vragen? Neem kontakt op met Phylum. Afhankelijk van uw vraag levert Phylum u de juiste adviseur die u verder kan helpen.