Aandacht maakt alles anders

Dit is geen reclame spotje van Ikea. Dit is een direct gerichte vraag aan u als ondernemer:
1. Hebt u voldoende aandacht voor uw medewerkers en
2. Geeft u voldoende aandacht aan uw medewerkers?
Als u op beide vragen positief kunt antwoorden, kunt u dit artikel overslaan.
In alle andere gevallen ....

Aandacht voor uw medewerker
Aandacht is een van de meest onderzochte onderwerpen in de psychologie. Feitelijk gaat het hierbij over het bewust waarnemen van uw omgeving, uw concentratie daarbij en uw vaardigheden om er alert op te kunnen reageren. In die betekenis wil aandacht voor uw medewerkers simpelweg zeggen dat u ziet wat ze doen en dat u daarop goed reageert. Aandacht is ook wel een containerbegrip voor verschillende kenmerken: attentie, opmerkzaamheid, focus, concentratie en belangstelling. Deze uiteenlopende begrippen zijn in feite allemaal nodig om te kunnen spreken van goed aandacht.

Aandacht aan uw medewerker
Aandacht aan een medewerker is wezenlijk iets anders en doet u onder meer door aandachtig te luisteren, mensen in de ogen te kijken zonder aan te staren tijdens een gesprek en serieus belangstelling (en daarnaar te handelen) te tonen. Dat is iets anders dan dat u het altijd met de ander eens hoeft te zijn. Als de ander voelt en merkt dat hij/zij “ de aandacht” krijgt, is er een stap gezet in de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Ook in de literatuur zijn tal van artikelen en boeken over dit onderwerp. Vaak is een goed gesprek of een korte workshop over dit onderwerp heel handig. Want wie wil nu niet de slogan” aandacht maakt alles anders” in de werkelijkheid van alledag toepassen?